ПН-ПТ 07:00-19:00
СБ 07:00-14:00

м.Суми, вул.Набережна річки Стрілки,10

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ТОВ «ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ`Я» , з однієї сторони, та Користувач, що уклав цю Угоду про конфіденційність і захист персональних даних (далі — Угода), шляхом приєднання Користувача до умов цієї Угоди відповідно до положень ст. 634 Цивільного Кодексу України, в порядку передбаченому цією Угодою, умови якої передбачають наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
«Користувач» – будь-яка юридична особа, фізична особа – підприємець, або їх співробітники, а також будь-яка фізична особа, які зареєструвалися на Сайті.
«Сайт» – https://diagnostika.sumy.ua та всі інші його елементи/розділи/частини/вебсторінки, розміщенні за зазначеною доменною адресою.
«Компанія» – власник Сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ`Я».
«Особисті дані» – інформація, що дозволяє ідентифікувати Користувача, в тому числі персональна, контактна та особиста інформація, що добровільно і безоплатно розміщується Користувачем на Сайті.
«Відомості (інформація, дані) Сайту» – це будь-яка інформація в т.ч. про послуги, що вносяться Користувачами в базу даних.
«Реєстрація на сайті» (надалі також – «Реєстрація») – процес повідомлення (надання Користувачем)
Сайту персональних (особистих) даних для подальшого отримання доступу до ресурсів, та до додаткових сервісів, які не можуть бути доступними для використання незареєстрованим Користувачам.
«Персональні дані» (надалі також – «Персональна інформація»)- відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
«Обробка персональних даних» – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Ця Угода регулює відносини з обробки (збір, накопичення, зберігання, уточнення, використання,
передання, блокування, знищення) Компанією, персональних даних Користувача.
1.2. Компанії доступна інформація, яку вона отримує такими способами:
– інформація, яку Користувачі надають:
а) при реєстрації Користувача на Сайті;
б) в рамках заходів, які проводить Компанія (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку);
в) шляхом внесення записів Користувачем у реєстраційній онлайн-формі під час користування
послугами, наданими через Сайт;
– під час листування Компанії з Користувачами електронною поштою;
– технічна інформація — дані про інтернет-провайдера Користувача, IP-адресу, характеристики ПК та програмного забезпечення, якими він користується, дані про завантажені з Сайту файли і т.п.;
– статистичні дані про переваги окремо взятого Користувача (тематика переглянутих сторінок).
1.3. Користувач приймає цю Угоду (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх її умов) шляхом реєстрації на Сайті.
1.4. Компанія залишає за собою право в будь-який час змінити умови цієї Угоди. При цьому
Користувач приймає на себе зобов’язання своєчасно знайомитись із змінами умов Угоди.
1.5. Реєстрацією на Сайті Користувач підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і дієздатністю та повноваженнями для прийняття цієї Угоди, здатний виконувати умови Угоди і нести відповідальність за порушення умов Угоди, в тому числі щодо правовідносин, які виникли внаслідок користування Сайтом.
1.6. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди може бути визнана лише інформація, яка зберігається в базі
даних Сайту в зашифрованому вигляді та доступна для перегляду виключно Компанії.
1.7. Інформація про особу, яку вона добровільно розмістила у загальних розділах Сайту під час заповнення реєстраційних онлайн-форм та яка є доступною для будь-якого Користувача Сайту, або інформація, яку можна вільно отримати з інших загальнодоступних джерел, не є конфіденційною.

2. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Компанія використовує сучасні технології для забезпечення конфіденційності персональних даних, а також даних, які залишають Користувачі при заповненні реєстраційних онлайн-форм, з метою забезпечення максимального захисту інформації.
2.2. Доступ до особистої інформації Користувача здійснюється через систему авторизації з логіном та паролем. Користувач зобов’язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних, ні під
яким приводом не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені через
авторизаційні дані, будуть вважатися такими, які Користувач здійснив особисто.
2.3. Користувач визнає, що, у разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту його персональних даних і даних авторизації, треті особи можуть дістати несанкціонований доступ до облікового запису та персональним, або іншими даними Користувача. Компанія не несе відповідальності та не відповідає за збитки, завдані таким доступом.

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Компанія здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Користувач надає добровільно.
3.2. Компанія має право на обробку персональної інформації про Користувача, отриманої згідно п. 1.2.
3.3. Персональною інформацією Користувача, отриманою згідно з п. 1.2., є:
– електронна адреса, ідентифікаційний код, контактна інформація;
– IP-адреса Користувача;
– інформація, яку можна отримати з файлів cookies;
– будь-яка інша інформація, яку Користувач залишив про себе при заповненні реєстраційної онлайнформи на Сайті.
3.4. Обробка персональних даних може здійснюється з метою реалізації цивільно-правових відносин,
податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання
послуг, надання можливості доступу до сервісу Сайту, для ідентифікації клієнта як користувача сайту, з
метою надання пропозиції послуг, обробки платежів, поштових адрес, створення і реалізації бонусних
програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиції
нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета Угоди, проведення розрахункових
операцій, подання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості
надання послуг, надання сервісів Сайту, розміщення відомостей (інформації, даних) клієнта на Сайті
володільця бази персональних даних, спрощення роботи з Сайтом і поліпшення його матеріалів.
3.5. Користувач, згідно даної Угоди, надає безумовне право Компанії згоду обробляти та використовувати його персональні дані, надані під час виконання Угоди, використовувати надані особисті дані для відправки комерційних повідомлень та пропозицій (в цілях прямого маркетингу) для досягнення законних інтересів Компанії.
3.6. Компанія використовує технології відстеження (файли cookies) для збирання таких персональних даних, як тип браузера або операційна система, сторінка-посилання, шлях на Сайті, домен інтернетпровайдера і т.п., з метою отримання загальної інформації про те, як Користувачі користуються Сайтом. Файли cookies дозволяють удосконалювати цей Сайт відповідно до вимог його Користувачів.
3.7. Компанія зберігає всю інформацію, зібрану з використанням файлів cookies, у форматі, який не передбачає можливості ідентифікувати особу. Інформація, яку отримують через файли cookies, не може
бути відкрита третім особам. Ця інформація не буде несанкціоновано передаватися третім особам.
3.8. Інформація, зібрана про Користувача, не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків,
передбачених законодавством України.
3.9. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди та інших технічних питань.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Угода набуває чинності з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє протягом всього терміну використання Сайту.
4.2. Заповнюючи форму реєстрації на Сайті або відвідуючи сторінки Сайту, користуючись послугами через Сайт, Користувач автоматично приймає умови Угоди.
4.3. При обробці Компанією персональних даних Користувача він має такі самі права, що й суб’єкт персональних даних, права якого передбачені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
4.4. Діяльність Компанії здійснюється відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, спори, офіційні звернення будуть розглянуті виключно в порядку, передбаченому законодавством України.
4.5. Умови цієї Угоди Компанія може змінювати в односторонньому порядку, і вони набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Користувач підтверджує згоду з новими умовами у редакції, чинній на момент використання Користувачем Сайту та/або послуг наданих через Сайт.

Scroll Up